Син Карс Индъстри АД

 

Син Карс Индъстри АД уведомява обществеността, че на свое заседание, проведено на 12.08.2022г. на основание чл.38, ал.6 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите взе решение за увеличение на капитала на Дружеството.

Пълният текст на новината можете да намерите тук

Уведомление за увеличение на капитала

Back to News